Maker Maker name Suparutan / Mousou Zoku Inta-nashonaru ( Result 44 )