Porn Star Star name Ayane Shinoda ( Result 18 )

Ayane Shinoda

Birth 1992 Nov 02
City Born
Height 155cm
Size B88 W59 H8
Hobby
Skill 760 point TOEIC test